1922-2022 - 100 lat firmy Bazarnik!

 

Regulamin

Informacje wstępne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Bazarnik.pl jest Bazarnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000359131 (zwana dalej: „Bazarnik”).
 2. Sklep Internetowy służy do sprzedaży produktów będących w jego ofercie oraz działa pod adresem: http://www. bazarnik.pl/, przy czym Bazarnik jest uprawniony do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem. Uprawnienia określone w niniejszym regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Definicje:
  1. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Realizacja zamówienia – skompletowanie zamówienia i przekazanie go przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy lub skompletowanie zamówienia i przekazanie go do sklepu stacjonarnego Bazarnik w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 65/79.
  3. Termin realizacji zamówienia - termin, w ciągu, którego Bazarnik skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy lub termin, w ciągu którego zamówienie będzie gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym Bazarnik w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 65/79, z zastrzeżeniem godzin otwarcia określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Produkty spersonalizowane – pióra wieczne i upominki oznaczone indywidualnymi danymi Klienta, pieczątki z indywidualną treścią wskazaną przez Klienta, druki firmowe, tabliczki grawerowane, szyldy.
  5. Usługa personalizowania - wykonanie grawerowania na produktach zakupionych w Sklepie oraz wszelkie inne usługi polegające na spersonalizowaniu produktów zakupionych w Sklepie, nie wykonywane w ramach oferty Produktów spersonalizowanych.
  6. Seria Specjalna lub Seria Limitowana – oznaczenie produktów oferowanych przez Bazarnik mających unikatowy charakter, zamawianych u podmiotów zewnętrznych, ograniczonych ilościowo, nie znajdujących się w standardowej ofercie Bazarnik.
 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.
 2. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz
  3. RAM: 1 GB pamięci RAM
  4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  7. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 3. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: http://www. bazarnik.pl/ i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.
 5. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z Bazarnik, którą Bazarnik niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 6. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, będący jego loginem w Sklepie Internetowym Bazarnik, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych towarów. Bazarnik ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 7. Treści opublikowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, natomiast przyjęcie zamówienia przez Bazarnik stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Bazarnik, Bazarnik może odstąpić od umowy sprzedaży.
 9. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wskazania rodzaju i ilości zamawianego towaru,
  2. podania danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail,
  3. wybrania sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym,
  4. wybrania sposobu dostarczenia towaru spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym
 10. Dostępność produktów i czas oczekiwania:
  W sklepie internetowym Bazarnik możliwe są następujące rodzaje dostępności produktów
  1. dostępny – towar, który znajduje się w magazynie Bazarnik i może być wysłany do Klienta w ciągu 24 godzin, przypadających w dni robocze od momentu złożenia i potwierdzenia przez Bazarnik prawidłowości zamówienia. Jednak towar określany jako DOSTĘPNY 24h, jest w ograniczonej ilości i możliwe jest wyczerpanie zapasów w naszym magazynie. Bieżąca sprzedaż nie aktualizuje automatycznie informacji o dostępności towaru w sklepie internetowym.
  2. dostępny - w przypadku pieczątek z indywidualną treścią – towar dostępny oznacza, iż produkt zostanie wykonany i gotowy do odbioru lub wysyłki w ciągu 2 dni roboczych od akceptu zamówienia lub projektu, jeśli ten projekt jest wymagany przez Klienta.
  3. do 7 dni – towar, który zwyczajowo znajduje się w ciągłej sprzedaży w Bazarnik, ale aktualnie jest niedostępny w magazynie Bazarnik, termin realizacji zamówienia tego towaru to 7 dni roboczych od momentu złożenia i potwierdzenia przez Bazarnik prawidłowości zamówienia
  4. do 7 dni – w przypadku druków firmowych oznacza, iż zamówienie zostanie wykonane i gotowe do odbioru lub wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od akceptu projektu i innych wymagań technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności takich jak: ilość, rodzaj papieru etc.
  5. zamówienie indywidualne – towar, który nie jest dostępny w regularnej, półkowej sprzedaży w firmie Bazarnik, lecz na życzenie Klienta może zostać sprowadzony, a zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 30 dni, w zależności od wybranego modelu. Czas realizacji zależny jest od dostępności danego modelu u dostawcy/producenta. Bazarnik kontaktować się będzie z Klientami w celu uzgodnienia dokładnego terminu realizacji.
  6. termin realizacji zamówienia produktu wraz z usługą personalizowania jest ustalany indywidualnie z Klientem i jest uzależniony od wcześniejszego dokonania przedpłaty.
 11. Zamówienie jednorazowo produktów o różnych terminach realizacji jest realizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 12. W przypadku jednorazowego zamówienia produktów o wartości wyższej niż 5.000 PLN Bazarnik zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu uzgodnienia terminu realizacji.
 13. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Bazarnik lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Bazarnik zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia, celem ustalenia dalszego postępowania z zamówieniem. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta będący jego loginem do Sklepu Internetowego. W przypadku opłacenia przez Klienta takiego zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 14. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub je anulować do momentu wysyłki zamówienia, z wyjątkiem Produktów spersonalizowanych, Produktów wraz z Usługą personalizowania oraz Produktów z serii Specjalnej lub Limitowanej. Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą e-mail lub telefonicznie.
 15. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone po godz. 15.00 danego dnia oraz w dni inne niż dni robocze, są realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
 16. Bazarnik uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony poprzez adres poczty elektronicznej, który aktualnie zarejestrowany jest w Sklepie Internetowym Bazarnik.
 

Ceny i rachunki

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 23%.
 2. Ceny podane przy produkcie są cenami końcowymi, po jakich Klient może dokonać zamówienia towaru w Bazarnik, wyrażonymi w jednostce podstawowej sprzedaży Bazarnik.
 3. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego towaru do Klienta.
 4. Bazarnik zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
 5. Bazarnik zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów możliwych do zamówienia poprzez Sklep Internetowy, wycofania oferowanych produktów oraz dodawania nowych produktów.
 6. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Bazarnik – paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien poinformować o tym obsługę Sklepu Internetowego Bazarnik zaznaczając opcję chęci otrzymania faktury na formularzu służącym do podawania danych do wysyłki oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury (Nazwa i adres firmy, NIP).
 

Płatności

 1. Sklep Internetowy Bazarnik pozwala wybrać Klientowi jedną z poniższych form płatności za zamówiony towar:
  1. Przedpłata – wcześniejsza wpłata na rachunek bankowy należący do Bazarnik wg poniższego wzoru:
   Bazarnik Sp. z o.o.
   Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
   BGŻ BNP PARIBAS (Raiffeisen Bank Polska) S.A.
   86 1750 0012 0000 0000 1244 5498
  2. Pobranie – gotówka przekazana przy odbiorze przesyłki listonoszowi, kurierowi lub pracownikowi Bazarnik
  3. Płatności internetowe obsługiwane przez firmę PayU
  4. Odbiór własny - przy odbiorze własnym w naszym sklepie przy Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie przyjmujemy zapłatę gotówką oraz kartami płatniczymi i kredytowymi VISA, MAESTRO, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem dokonania odbioru produktu w sklepie Bazarnik w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o realizacji zamówienia. W przypadku nie odebrania produktu w tym terminie umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku niektórych zamówień, przed przyjęciem ich do realizacji, Bazarnik zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem z prośbą o dokonanie przedpłaty.
 3. Dopuszczalne są także inne formy płatności, po ich uprzednim uzgodnieniu.
 4. W przypadku usług spersonalizowanych oraz produktów z Serii Specjalne lub Limitowej jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata.
 

Dostawa

 1. Zamówienie złożone przez Sklep Internetowy Bazarnik dostarczane są przesyłkami kurierskimi, pocztowymi lub mogą być odebrane osobiście, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. Przesyłki kurierskie:
   • Koszt przesyłki z zamówieniem opłaconym z góry –19,00 PLN
   • Koszt przesyłki z zamówieniem za pobraniem – 25,00 PLN
   • Czas dostarczenia – 1-2 dni robocze od dnia wysyłki
  2. Przesyłki kurierskie na terenie Warszawy:
   • Koszt przesyłki z zamówieniem opłaconym z góry – 17,00 PLN
   • Koszt przesyłki z zamówieniem za pobraniem – 20,00 PLN
   • Czas dostarczenia – 1-2 dni robocze od dnia wysyłki
  3. Przesyłki pocztowe:
   • Koszt przesyłki z zamówieniem opłaconym z góry – 20,00 PLN
   • Koszt przesyłki z zamówieniem za pobraniem – 35,00 PLN
  4. Odbiór własny – 0,00 PLN:
   Zrealizowane zamówienia można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym Bazarnik w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 65/79, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 19.00 oraz w soboty w godz. 10.00 - 15.00. Osobisty odbiór zamówienia jest bezpłatny.
  5. Dostawa do paczkomatów InPost w całej Polsce - 13 PLN.
   Przy wysyłce do paczkomatów Inpost prosimy o podanie kodu paczkomatu (znajdź paczkomat).
   Przy wartości zamówienia przekraczającej 300 PLN brutto, koszt dostawy pokrywany jest przez firmę Bazarnik. Przesyłki o wartości powyżej 1000 PLN brutto, wysyłane są tylko przesyłkami kurierskimi.
 2. Dostawa towaru realizowana jest na adres odbiorcy wskazany przez Klienta w zamówieniu, jako adres dostawy.
 3. Odpowiedzialność za produkt przechodzi na Klienta z chwilą wydania go Klientowi.
 

Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Reklamacje dotyczące towarów sprzedanych Klientowi przez Bazarnik rozpatrywane są przez Bazarnik w terminie 14 dni.
 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt_5 poniżej. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów z Serii Specjalnej lub Limitowanej oraz produktów wraz z usługą personalizacji.
 3. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia produktu w posiadanie przez Klienta. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Bazarnik, niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta od o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Bazarnik może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu produktu zakupionego na paragon wraz ze zwrotem należy przesłać do Bazarnik oryginalny paragon.
 5. Bazarnik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu „za pobraniem”, Bazarnik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego kosztów dostarczenia produktów, jedynie w wysokości kosztu przesyłki zamówienia opłaconego z góry.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wysokość kosztów produktu zależna jest od ilości, gabarytów oraz wagi zwracanych produktów, jak również cennika przewoźnika wybranego przez Klienta.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Bazarnik sp. z o.o.
 2. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep Bazarnik Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia są przetwarzane przez Bazarnik zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych poprzez Sklep Internetowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub ich usunięcia.
 

Postanowienia końcowe

 1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bazarnik Sp. z o.o.
 2. Bazarnik nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Bazarnik nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych okoliczności.
 4. Kontakt z Bazarnik w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i jego ofertą, jest możliwy pod adresem e-mail: biuro|bazarnik.pl| |biuro|bazarnik.pl lub pod numerami telefonu: 22 826 43 34, 22 826 73 90; tel. kom.: 600 99 33 87.
 5. Bazarnik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Bazarnik, nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: http://www. bazarnik.pl/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Płatności / Payments