1922-2022 - 100 lat firmy Bazarnik!

 

Regulamin Karty Upominkowej

Regulamin Karty Upominkowej Bazarnik :

 • Wartość Karty Upominkowej wyrażona jest w PLN (brutto)
 • Wartość Karty określa wartość zakupionego towaru.
 • Termin ważności karty - 6 miesięcy od daty zakupu.

Po upływie terminu ważności Karty Upominkowej (6 miesięcy), płatność kartą nie może być zrealizowana. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

 • Karta posiada jednorazowy kod .
 • Karta Upominkowa wystawiana jest in blanco na okaziciela.
 • Karta Upominkowa może być zrealizowana wyłącznie w salonie Bazarnik w Galerii LIM w Warszawie,Al. Jerozolimskie 65/79 lub w sklepie internetowym www.bazarnik.pl

Za zakupioną Kartę można zapłacić:

1.przez internet:

 • przelewem
 • kartą kredytową
 • szybkimi płatnościami elektronicznymi

2. w naszym sklepie stacjonarnym:

 • gotówką
 • kartą płatniczą.

Za zakupioną Kartę Upominkową nie można zapłacić inną Kartą Upominkową czy Bonem Rabatowym.

 

Karta Upominkowa jest formą Bonu Towarowego:

 1. Karta nie podlega zwrotowi.
 2. Nie ma możliwości zwrotu części wartości karty, bądź wymiany na gotówkę. Kupujący nie ma prawa żądać od Bazarnik Sp.zo.o. zwrotu środków pieniężnych przekazanych przy zakupie Karty Upominkowej.
 3. Karta może stanowić część kwoty do zapłaty, resztę należy dopłacić innymi formami płatności.
 4. Karty nie łączą się ze sobą podczas jednych zakupów.
 5. Karty nie można dzielić na kilka zamówień.
 6. Karta do wykorzystania w całości w ramach jednego zamówienia.
 •  Bazarnik Sp.zo.o. nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Kart Upominkowych przez Klienta.
 •  Wydanie Karty Upominkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 • Do Karty Upominkowej może być wydawany na życzenie klienta dokument KP.
 • Dokument sprzedaży ( paragon, faktura Vat) wydawany jest dopiero po zrealizowaniu Karty Upominkowej, czyli po nabyciu produktu.
 •  W wypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie internetowym www.bazarnik.pl przy użyciu Karty Upominkowej Kupujący otrzyma od Bazarnik Sp.zo.o. nowy KOD do Karty Upominkowej równoważny cenie Towarów podlegających zwrotowi.
 • Karta Upominkowa , którą Bazarnik Sp.zo.o. wyda Kupującemu zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała sześciomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 •  Wszelkie reklamacje związane z Kartami Upominkowymi będą rozpatrywane przez Bazarnik Sp.zo.o. w drodze pisemnej, w terminie 14(słownie:czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Kupującego.
 •  Kupujący poprzez wpłatę środków pieniężnych firmie Bazarnik oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 •  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
Płatności / Payments